Specjalista Finansowo – Księgowy | Warsaw

  • English
  • Polish

RAZEM Z NAMI BĘDZIESZ:

 

– Odpowiadał/a za właściwe stosowanie standardów IFRS16, IAS16, IAS36 i IAS 38

– Brał/a udział w projektach (w tym międzynarodowych) mających na celu zapewnienie poprawności ksiąg oraz usprawnianie procesów księgowych

– Odpowiadał/a za nadzór nad zapewnieniem poprawnej ewidencji księgowej w obszarze majątku trwałego i obrotowego

– Analizował/a umowy, transakcje i odpowiadał za ich klasyfikacje w ujęciu księgowym zgodnie z MSSF

– Współpracował/a z shared service w zakresie majątku trwałego

 

 

NAWIĄŻEMY ŁĄCZNOŚĆ, JEŚLI…

 

– Posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości

– Masz doświadczenie w obszarze księgowości, audytu

– Znasz procesy majątku trwałego poparte doświadczeniem z systemem SAP

– Posiadasz doświadczenie w projektach w obszarze księgowości i lub finansów

– Bardzo dobrze znasz (potwierdzone w praktyce) standardy IFRS16, IAS16, IAS36 i IAS 38

– Posiadasz umiejętności analityczne, umiejętność pisania zwięzłych i rzeczowych raportów, współpracy w zespole oraz przekonywania

– Umiesz budować relacje i pracować nad kilkoma projektami jednocześnie

– Bardzo dobrze organizujesz pracę, jesteś samodzielny w działaniu, sumienny i dokładny

– Biegle obsługujesz komputer (środowisko Windows, pakiet MS Office – Word, Excel, Power Point)

– Bardzo dobrze znasz język angielski w mowie i w piśmie

 

 

 

Moyyn Partner Company

To join our talent pool and get job matches for your profile, please click this link and you will be redirected to the talent form moyyn.com.